Moteli Bistrica i Konak određeni za karantin za smještaj državljana BiH iz ZDK koji dolaze iz inostranstva

Podijelite vijest

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je na današnjoj 11. vanrednoj sjednici odluku o utvrđivanju prijedloga objekata za karantin koji će se koristiti za smještaj državljana Bosne i Hercegovine koji doputuju iz inostranstva, a imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, radi ograničavanja kretanja i omogućavanja obaveznih zdravstvenih pregleda zbog sumnje da su bili u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom COVID-19.

Na osnovu epidemiološke procjene o pogodnosti lokacije za karantin od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za karantin su određeni objekti Motela “Bistrica” u Maglaju i Motela “Konak” u Doboj Jugu.

ČITAJ JOŠ:  U bolnicama u ZDK-u na liječenju 18 koronavirusom zaraženih pacijenata, dva su na respiratoru

„Objekte karantina osiguravat će službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstveni nadzor će vršiti nadležna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, a higijensko-epidemiološki nadzor u objektima vršit će Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, dok će upravljanje objektima karantina vršiti nadležni općinski štabovi civilne zaštite“, rekao je premijer Mirza Ganić.

Objekti će se koristiti uz naknadu, a troškovi karantina padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.


Podijelite vijest