Pogledajte kako izgleda gradilište mosta Vranduk (FOTO)

Screenshot 1 39
Na sektoru 4, poddionice Vranduk – Ponirak, u toku su radovi na kosinama iznad nivelete.

U desnoj tunelskoj cijevi tunela Vranduk izvodi se primarna podgrada, te se pristupilo iskopu i primarnom osiguranju iskopa, objavljeno je iz Autocesta FBiH.

Do sada je iskopano 56 metara desne tunelske cijevi i 45 metara lijeve tunelske cijevi.

Prema postojećoj dinamici, spajanje lijeve strane mosta Vranduk 1 očekuje se početkom jula, dok spajanje desne strane mosta Vranduk 2, predviđa nešto ranije tj. u prvoj polovini juna.

Na fotografijama pogledajte kako trenutno izgleda gradilište na ovoj dionici.