Portal 072info

Porezna uprava FBiH poziva: Prijavite korupciju online

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva porezne obveznike da prijave sve uočene nepravilnosti ili sumnje o postojanju koruptivnih aktivnosti nadležnim istražnim organima, tužilaštvima i direktoru Porezne uprave na e-mail adresu: korupcija@fpu.gov.ba.

U cilju utvrđivanja osnovanosti navoda Porezna uprava će zatražiti od nadležnih organa da se izvrši identitet lica koja svoje navode iznose po pseudonimima.

Sve prijave koje se dostave na e-mail adresu korupcija@fpu.gov.ba i budu potkrijepljene činjenicama biti će provjerene i za koje se utvrdi osnovanost Porezna uprava će poduzeti aktivnosti iz svoje nadloženosti, te će iste prosljediti nadležnim tužilaštvima i agencijama.

Porezna uprava garantuje zaštitu podataka lica koja prijave korupciju.

E-mail adresa korupcija@fpu.gov.ba bit će otvorena narednih 30 dana, kako bi se obveznicima omogućilo da jednostavno i direktno prijave bilo koji vid koruptivne aktivnosti i na taj način daju svoj doprinos suzbijanju korupcije koja dovodi do kršenja univerzalnog principa jednakosti svih građana pred zakonim.

ba.n1info.com

Podijelite članak