AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Na jučerašnjoj online održanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Budžet ZDK za 2021. godinu, dok je Mirnes Bašić imenovan za premijera kantona.

Ipak, iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH), odnosno, kantonalni odbor ove organizacije, smatra da je usvajanje budžeta i imenovanje premijera praćeno nizom neregularnosti i kršenjem Poslovnika o radu Skupštine, a o čemu su se oglasili saopštenjem tvrdeći da je “hitna procedura” drugo ime za aktuelno Vladu obzirom da je to već ustaljena praksa i da se tri godine uzastopno Budžet kao najvažniji dokument usvaja po takvoj proceduru.

Saopštenje u cjelosti prenosimo u nastavku:

Na jučer održanoj online sjednici, koja je bila sve samo ne sjednica Skupštine Zeničko – dobojskog kantona usvojen je Budžet za 2021. godinu i potvrđen Premijer Zeničko – dobojskog kantona kao i novi ministar umjesto dosadašnjeg koji je bio v.d. Premijer na način da je došlo do brutalnog kršenja Poslovnika o radu Skupštine kao i drugih skupštinskih i zakonskih propisa.

„Hitna procedura“ ili drugo ime za Vladu ZDK već je tri godine ustaljena forma rada ove Vlade, a koja je jučer otišla i korak dalje.

Naime, nakon glasanja zastupnika o izboru premijera 16 se izjasnilo ZA što je u tom trenutku značilo da za izbor nedostaju dvije ruke! Tada nastaje opšta panika koja za sobom povlaći i neviđenu političku i etičku blamažu vladajuće većine.

Interesno – parlamentarna većina traži pojedinačno glasanje, pri čemu telefonski kontaktiraju pojedine zastupnike tražeći od njih da se izjasne. Ti zastupnici se nisu udostojili prisustvovati ni online sjednici tako da nisu bili inkluzirani u sam tok sjednice te im je Sekretar morao pojašnjavati o čemu se radi i koja je točka na dnevnom redu.

Na koncu, Premijer Zeničko – dobojskog kantona je izglasan putem zadnjeg alata savremene tehnologije „fiksnog telefona“ i to iz ureda Predsjedavajućeg Skupštine, gospodina Huskića.

Reprizu „komunikacijskog cirkusa – izjašnjavanja“ smo gledali i sa Budžetom Kantona za 2021. godinu koji je kao i prethodna dva puta usvajan po hitnoj proceduri gdje ni jedan amandman opozicije nije prihvaćen.

Jedan od mnogobrojnih amandman zastupnika SDP BiH se odnosio na novčanu stimulaciju medicinskim i nemedicinskim radnicima koji rade u COVID odjeljenjima. Odbijen je i zaključak SDP BiH da se usvoji Odluka o moratoriju na zapošljavanje (što jedino dobro, a pogubno za građane parlamentarna većina radi) amnestirajući pri tome policiju, zdravstvu i obrazovanje.

Da su Vladi Zeničko – dobojskog kantona samo bitna porodična i stranačka zapošljavanja i pokrića plate iz kredita/Budžeta najbolje pokazuje posljednja točka: Izvještaj o radu i ostvarivanju programa Skupštine za 2020. godinu koja uopšte nije usvojena jer je za istu glasalo samo 15 zastupnika, ali ovaj put vladajuća većina i Predsjedavajući Skupštine nisu telefonom kontaktirali „odgovorne“ zastupnike.

Sve dok neometano mogu trošiti novac građana i zapošljavati „stručnjake“ sa eminentnih privatnih univerziteta, kao i savjetnike i šefove kabineta, oni neće mariti za rad Skupštine kao i za život građana Zeničko – dobojskog kantona.

Javnost i građani moraju znati da je Vlada ZDK od 2019. godine do danas zaposlila 609 novih radnika u javni sektor. Od 2015 do 2020. godine kreditno nas zadužila za 104 mililiona KM, ne računajući pri tome milionske troškove kamate i zaduženja kod MMF-a, a najveća investicija u vremenu pandemije koja planira realizovati u 2021. godini je kupovina medijskog prostora.

Put bez povratka za građane Zeničko – dobojskog kantona u vidu Vlade i Skupštine bezrezervno podržavaju SDA, HDZ, ASDA, kao i zastupnici Ermin Čehić, Samir Karahasanović i Omer Škaljo.

Klub SDP BiH u Skupštini ZDK