Vlada FBiH: 100.000 KM za zaštitu vjerskih sakralnih objekata

Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o predloženim zaključcima koji se odnose na izradu njenog proritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije, a koji bi trebalo da bude pripremljen u roku od 90 dana.

Ovim dokumentom trebaju da budu identificirane prioritetne kratkoročne aktivnosti koje je neophodno provesti u cilju smanjenja sive ekonomije u Federaciji BiH, posebno u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i trgovine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, bit će razmatran Program utroška sredstava za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 3.010.000 konvertibilnih maraka. Sredstva bi trebala biti raspodijeljena kroz za 12 tekućih i kapitalnih transfera – od podrške zapošljavanju Roma do sufinansiranja rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH.

Na dnevnom redu su i dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Tako je 800.000 KM predviđeno za sanaciju šteta od poplava i klizišta, a daljnjih 100.000 KM bit će raspodijeljeno za programe i projekte čija je svrha zaštita islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata, kao i starih gradova ili nekropola stećaka, koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH.

Vlada bi trebala, kako je najavljeno, donijeti Odluku kojom utvrđuje ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2017. godini i jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za ovu godinu.

 Patria