6879C40E 5070 442A 9EFA 3BB0EEC65F82
zdk.ba
AUTOR: H.D.
DATUM: pro 17, 2021 @ 16:40
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i po skraćenom postupku uputila u proceduru u Skupštini ZDK-a.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da je budžetom predviđena puna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima, što znači da će od 1. januara 2022. godine doći do finansijskog razdvajanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Novina je i da je budžetom predviđeno formiranje Ureda za borbu protiv korupcije, kao samostalnog i i finansijski nezavisnog organa za prevenciju i borbu protiv korupcije u ovom kantonu.

-Zadržali smo fokus na prioritetima kao što su zdravstvo, jer još uvijek traje pandemija virusa korona, povećali smo budžete u sektorima privrede, poljoprivrede i socijalne politike, a za 10 posto su povećane plate policijskih službenika, radnika uprave i sudske vlasti. Na nivou rebalansiranog budžeta za 2021. godinu planirali smo izdvajanja za putnu infrastrukturu, vodoprivrednu i školsku infrastrukturu – rekao je premijer Bašić.

Prihodi su planirani u iznosu od 438 miliona i 320.000 KM, od čega su prihodi od poreza 307 miliona i 754.000 KM i 4 posto su veći od ostvarenja u 2021. godini. Neporezni prihodi i tekući transferi, odnosno donacije sa viših nivoa vlasti planirani su na nivou iz 2021. godine.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Ministar finansija Josip Lovrić naveo je da su budžetski rashodi planirani u iznosu od 401 milion KM, što je za 7 posto više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Lovrić je istakao da je budžet upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku kako bi se mogao usvojiti do kraja ove godine, te da skupštinske procedure omogućuju i predlaganje amandana na prijedlog budžeta.

LIDER