VOZAČI OPREZ: Evo gdje su danas radarske kontrole

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 

M-17 Brankovići (općina Žepče) 

M-17 Misurići (općina Maglaj) 

M-17 Šije (općina Tešanj) 

M-17 Pečuj (općina Zenica) 

M-4 Žabljak (općina Usora) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 03.06.2022. – PS CENTAR

07:30 do 10:30 sati Oglavak
15:30 do 18:30 sati Hece

PS TEŠANJ

Najavljene radarske kontrole za 03.06.2022. – PS TEŠANJ

08:00 do 14:30 sati Krndija
18:00 do 21:00 sati Jelah

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 03.06.2022. – PS MAGLAJ

07:30 do 10:30 sati Liješnica (Saraj milk)
11:30 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak) i Jelovac
16:00 do 22:30 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)

PS ŽEPČE

M-17 Najavljene radarske kontrole za 03.06.2022. – PS ŽEPČE

07:30 do 16:00 sati Žepče (uže gradsko jezgro)
16:00 do 19:00 sati Perković-Novi Šeher-Tešanj
19:30 do 22:30 sati Tatarbudžak

PS OLOVO

Najavljene radarske kontrole za 03.06.2022. – PS OLOVO

09:00 do 12:30 sati M-18 Tuzlanska
13:00 do 17:00 sati M-18 Bjeliš