Zeničanin lažirao dokumentaciju za invalidsku penziju, dosad primio skoro 40.000 KM

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 14.04.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Džidić Semira zvanog “Džida” i “Dugi”, počinjenih krivičnih djela Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH i Prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 16.04.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

DETALJI OPTUŽNICE

Što je u vremenskom periodu od 08.02.2011. godine do 21.03.2011. godine, na području Zenice, u
namjeri ostvarivanja prava na invalidsku penziju za sebe, nabavio radi upotrebe lažnu
medicinsku dokumentaciju i istu upotrijebio, i to: otpusno pismo Kantonalne bolnice Zenica,
Službe za psihijatriju, matičnog broja …, na njegovo ime i prezime, na kojem je lažno
naveden podatak da je bio na liječenju od 06.07. do 09.08.2009. godine i otpusno pismo
Kantonalne bolnice Zenica, Službe za psihijatriju, matičnog broja …

…na njegovo ime i prezime, na kojem je lažno naveden podatak da je bio na liječenju od 17.11. do 24.12.2009. godine, da bi potom ovakvu lažnu medicinsku dokumentaciju upotrijebio kao vjerodostojnu i priložio u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, Federalnom zavodu za PIO/MIO Mostar, Kantonalna administrativna služba u Zenici, koja dokumentacija
je dostavljena u Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, Odjeljenje za
prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u Zenici, zajedno sa Izvještajem sa nalazom i
mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite specijaliste opće
medicine M. dr. M., koji je pribavio tako što je navedenu lažnu medicinsku dokumentaciju
najprije priložio u JU Dom zdravlja Zenica s ciljem pribavljanja navedenog Izvještaja…

što je i uspio jer je specijalista opće medicine M. dr. M. sačinila Izvještaj od 08.02.2011. godine, iako
je bio svjestan da se radi o krivotvorenim otpusnim pismima i da nije bio na liječenje kako je
u istim navedeno, te da na taj način dovodi u zabludu ljekare navedenog Instituta i JU Dom
Zdravlja u Zenici o tome da se radi o stvarnoj medicinskoj dokumentaciji, te direktora
Federalnog zavoda za PIO/MIO koji donosi rješenje na osnovu Nalaza, ocjene i mišljenja
Instituta, što mu je i bila namjera i što je i htio, pa je naprijed navedenim radnjama odnosno
lažnim prikazivanjem činjenica navedenih u lažnim Otpusnim pismima,

doveo u zabludu kako ljekare spomenutog Instituta, koji su mu na dan 28.02.2011. godine, u Nalazu, ocjeni i mišljenju broj: …, uspostavili dijagnozu „Aethylismus chr“ i druge, uz ocjenu i mišljenje da
postoji I kategorija invalidnosti, tako i direktora FZ PIO/MIO, Kantonalne administrativne
službe Zenica koji je na osnovu Nalaza, ocjene i mišljenja od 28.02.2011. godine, na štetu FZ
PIO/MIO, donio Rješenje matičnog broja …, broj predmeta … od 21.03.2011. godine, kojim
se Džidić Semiru priznaje pravo na invalidsku penziju u iznosu od 179,61 KM počev od
28.02.2011. godine, koja mu se od tada do danas isplaćuje u kontinuitetu te mu je zaključno
sa 30.09.2020. godine isplaćeno ukupno 38.249,62 KM s tim da mu se penzija i dalje
isplaćuje,

čime je na opisani način pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom
iznosu, oštetivši Federalni zavod PIO/MIO za isti novčani iznos, s tim da i dalje koristi pravo
na invalidsku penziju,

čime je počinio krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH i krivično djelo „Prijevara“ iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.