Anto Domazet: Šta treba raditi i govoriti demokratski orijentiran ljevičar u BiH?

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA govorio je o demokratski orijentiranim ljevičarima u Bosni i hercegovini, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Demokratski orijentirani ljevičar u BiH, za razliku od realnog stanja, mora jednakim žarom govoriti i raditi:

– na građanskoj državi, ZAVNOBIH-ovskoj i Titovoj institucionalnoj konstitutivnosti naroda i identitetu BiH, njenoj demokratskoj i funkcionalnoj unutarnjoj reintegraciji i njenim euroatlantskim integracijama

– na demokraciji, ljudskim pravima i slobodama građana i naroda , uključujući prava LGBT populacije,

– na radničkim pravima, skraćenju radnog vremena, eliminaciji rada nedjeljom, povećanju plaća i eliminaciji radničkog siromaštva i imenovanju radnika u nadzorne odbore velikih firmi,

– na vladavini prava i efikasnosti sudskih institucija

– na podruštvljavanju kapitala putem “razrjeđivanja” vlasništva u velikim kompanijama u kojima je vlasnik jedno lice kroz javnu ponudu vlasnički udjela ili dionica na berzi (IPO)

– na jačanju planiranja i uloge javnih institucija u socijalnom i ekonomskom razvoju u cilju prevazilaženju tržišnog fundamentalizma i financijalizacije ljudskog života

– na poboljšanju poslovnog okruženja i povećanim javnim intervencijama za podršku privredi, zapošljavanju i ulaganjima u fizičku i poslovnu infrastrukturu

– na borbu protiv nejednakosti i za socijalnu inkluziju, protiv korupcije, kriminala, poreskih evazija i privilegija u javnim nabavkama

– na jednakosti šansi za sve u obrazovanju, zapošljavanju, poduzetništvu i drugim oblicima stvaralaštva i korištenju javnih usluga i resursa na transparentan i zakonom predviđen način,

– na sprječavanju klimatskih promjena, dekarbonizaciji energije, zelenoj ekonomiji, digitalizaciji i racionalnijem korištenju prirodnih resursa,

– na povećanim ulaganjima za kulturu, sport, obrazovanje i nauku

– na postizanju održivosti emigracije iz BiH i demografskoj obnovi BiH

– na kvalitetu, produktivnosti i dostupnosti u proizvodnji javnih dobara u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, socijalnom i penzijskog sektoru, komunalnim uslugama, sigurnosti i i javnoj upravi

– na posebnim oblicima solidarnosti za pomoć i podršku djeci, mladima, bolesnim, siromašnim, starim i ranjivim društvenim grupama

– na rastu domaćih i stranih privrednih i javnih investicija i prihvatanju investicija kompanija koje sele iz Kine i drugih prekomorskih destinacija

– na ekonomskom razvoju i zapošljavanju, borbi protiv inflacije kroz rast minimalne plaće, indeksaciju plaća i drugih primanja i pomoći u gotovini za siromašne i subvencije za povećane troškove hrane i grijanje prema ekonomskoj snazi domaćinstva (socijalnoj karti) i uvođenju dodatnih mjera za brigu o ugroženim u uvjetima inflacije (besplatan obrok djeci u školama, gotovinske doznake za nezaposlene i za prekarijat i penzionere i radnike ispod određenog iznosa dohotka)

– na osiguranju hrane i energije pred naredna iskušenja žetve i zimske sezone i korištenju robnih rezervi za neophodne intervencije za određene robe i potrošače

– na stvaranju inkluzivnih državnih institucija koje su oslobođene partijskog utjecaja i kontrole i rade u korist građana i ekonomije”, naveo je Domazet.