struja
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Od prvog apila u Republici Srpskoj poslove opskrbe i naplate električne energije, od distributivnih poduzeća, preuzela je Direkcija za javno snabdijevanje, kao posebna pravna osoba u organizaciji Elektroprivrede.

Hiljadama potrošača koji su bili u pretplati, novac je na računima bivših poduzeća i sada imaju problem vratiti ga ili prebaciti na račun novog snabdjevača.

Potrošači će, najvjerovatnije, uskoro morati potpisivati nove ugovore sa snabdjevačem, javlja BHRT.

Većina građana, osim pomalo zbunjujućeg izgleda, zadovoljna je novim računima za struju. Naročito iznosima.

Nezadovoljni su oni koji su bili u plusu kod dosadašnjih distributera, jer su očekivali da će im novac biti vraćen ili automatski prebačen na račun novog snabdjevača.

“Građani nisu shvatili šta se to mijenja. Oni misle ako distributivna preduzeća prestaju sa snabdjevanjem preuzima EP da je to faktički isto pravno lice da će se ta sredstva vjerovatno automatski prenijeti. Mi smo informisali da dolazi do nove potpuno situacije, da je potpuno novi snabdjevač, drugo pravno lice tako da nije moglo doći do automatskog prenosa sredstava sa jednog pravnog lica na drugo bez pisane saglasnosti kupca,“ istakao je portparol ZP „Elektrokrajina“, Banjaluka, Predrag Klincov.

Distributeri koji su do sada naplaćivali struju ističu da se u 90 odsto slučajeva pretplate radi o iznosima manjim od pet maraka. Poručuju i da sporni novac neće propasti.

“Elektrodistribucija Pale je ponudila dvije opcije za rješenje ovog problema. Prva opcija je povrat sredstava na račun koji dostavi kupac, a druga opcija je prebacivanje sredstava na novi račun kod snabdjevanja na kojem bi kupac bio u avansu za ta sredstva. I obadvije opcije su u toku,“ rekao je direktor ZP „Elektrodistribucijа“, Pale, Aco Stanišić.

“Do sada se po pozivu EB odazvalo oko 4000 kupaca koji su u pretplati kako bi se izvršio povrat sredstava na njihove žiro račune. Od toga je obrađeno više od 3.500 zahtjeva od čega je preko 90% izvršen povrat na nove račune kod Direkcije za javno snabdjevanje, a ostatak je uplaćen na račune lica koja su tražila povrat prema njihovoj sopstvenoj želji,“ kazao je izvršni direktor ZEDP „Elektro-Bijeljina“, Stevan Sandić.

Reagovala su i udruženja za zaštitu potrošača. Kažu da su razgovarali sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske, koja je uvažila jedan broj njihovih primjedbi, od kojih je najvažnija da se novim računima ne zaobilazi, kao do sada, Zakon o zaštiti potrošača.

“Nadamo se da će i njihova pravna služba i služba koja se bavi sektorom snabdjevanja električnom energijom razmitriti naše prijedloge i da će u što skorijem roku zaključiti odnosno oformiti novi prijedlog ugovora koji će biti potrošačima dostupan i kako bi smo mi kao Savez udruženja za zaštitu potrošača pozvali Sve potrošače u RS da zaključe ugovore sa javnim snabdjevačem odnosno EP RS.“ saopštio je predsjednik Saveza udruženja za zaštitu potrošača RS, Dušan Srdić.
U distributivnim preduzećima naglašavaju da je mnogo veći broj potrošača do 1. aprila bio u minusu. Pozivaju dužnike da izmire svoje obaveze ili će pokrenuti sudske postupke za naplatu potraživanja, što će, osim duga za struju, izazvati nove dodatne troškove koji će u cijelosti ići na teret potrošača.