GIK ZENICA Revidiran sastav BO i utvrđeni termini obuka za predsjednike i članove BO

Nakon 15. sjednice održane 8. septembra 2016. godine Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i sve učesnike u izbornom procesu o aktuelnim izbornim aktivnostima.

Revidiran sastav biračkih odbora

Nakon odlučivanja o prigovorima nekoliko političkih subjekata na Rješenje GIK-a o imenovanju biračkih odbora, zamjene članova BO za koje je GIK naknadno utvrdila da ne ispunjavaju uslove, kao i ispravljanja tehničkih grešaka u Rješenju, revidiran je sastav biračkih odbora. Takođe je imenovan i BO za glasanje u odsustvu.

Revidirano Rješenje se može preuzeti ovdje.

Imenovanje mobilnih timova u toku

Gradska izborna komisija je tražila od političkih subjekata koji slijede po daljem redosljedu žrijebanja kod dodjele mjesta u BO da dostave svoje prijedloge za članove mobilnih timova (MT). GIK će formirati 4 MT, i to za glasanje osoba vezanih za ustanove i osoba koje će zbog bolesti i starosti glasati u svojim domovima.

Obuka predsjednika BO počinje od 14.09.2016.godine

Predsjednike BO i pojedine zamjenike (140 predsjednika i 60 zamjenika predsjednika BO) obučavat će treneri kojima je CIK BiH izdala certifikate.

Obuka predsjednika BO održat će se u sali Gradskog vijeća u dane:

1.      14.09.2016. (srijeda)

2.      15.09.2016. (četvrtak)

3.      16.09.2016. (petak)

4.      17.09.2016. (subota)

 u terminima od 9,00 – 17,00 sati.

Poslije obuke predsjednika, GIK Zenica će obaviti testiranje učesnika u obuci u periodu od22.09.2016. do 28.09.2016. godine. O tačnim terminima testiranja predsjednici će biti naknadno obaviješteni. Predsjednici BO će biti ponaosob pozvani telefonom na obuku.

Obuka članova BO  počinje od 18.09.2016. (nedjelja)

GIK će organizirati obuku članova BO i njihovih zamjenika u periodu od 18.09.2016. godine do 28.09.2016. godine. O Planu obuke sa tačnim datumima i terminima učesnici obuke će biti naknadno obaviješteni.

Uloga biračkih odbora

GIK podsjeća osobe imenovane u BO, a i političke subjekte da su birački odbori prema Izbornom zakonu BiH organi za provođenje izbora i u svom radu nezavisni i nepristrasni. GIK imenuje članove BO na osnovu prijedloga ovjerenih političkih subjekata, ali od momenta konačnog imenovanja članovi BO više nisu predstavnici tih političkih subjekata, nego članovi organa za provođenje izbora.

Napominjemo političke subjekte da putem posmatrača mogu nadgledati rad biračkih odbora.

velikiizbori

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE