Portal 072info

Novalić slagao javnost, FBiH se ipak zadužuje!

Iako je najavljivano da je Vlada Federacije BiH otkazala nekoliko planiranih zaduženja, u „Službenom listu FBiH“ samo u posljednjih mjesec dana objavljeno je nekoliko odluka kojima se FBiH zadužuje za 180 miliona maraka!

Četiri odluke

Iz Vlade premijera Fadila Novalića, naime, slavodobitno je saopćeno da će Federalno ministarstvo finansija otkazati aukcije trezorskih zapisa u vrijednosti od 30 i 110 miliona KM čije je održavanje planirano za april.

– Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora Federacije i zbog toga smanjene potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija odlučilo je da otkaže aukcije trezorskih zapisa planirane za 10. i 24. aprila 2018. godine – navodi se u saopćenju.

Ipak, Vlada je demantirala samu sebe. Samo u aprilu u „Službenom listu“ objavljene su četiri odluke o aukciji trezorskih zapisa kojima bi se FBiH ukupno zadužila za 180 miliona KM! Među tim zaduženjima jesu i navodno otkazane odluke – jedna o aukciji trezorskih zapisa u vrijednosti od 30 miliona KM, a druga od 110 miliona. Uz ove, objavljene su i dvije odluke o zaduženju od po 20 miliona KM.

  • “>

Ranije se Vlada FBiH hvalila da je upravo ovakvim potezima uspjela smanjiti dug FBiH za 632,98 miliona KM.

Unutrašnji dug

Od navedenog iznosa, prema Vladi FBiH, na smanjenje vanjskog duga odnosi se 510,68 miliona KM, a ostatak od 122,30 miliona na smanjenje unutrašnjeg duga.

Navedenom smanjenju duga Vlade FBiH tokom 2017. godine u određenoj mjeri su doprinijeli i pozitivni vanjski faktori, odnosno pad vrijednosti američkog dolara u odnosu na euro, što je doprinijelo smanjenju vanjskog duga za 218,80 miliona KM, a 418,44 miliona KM je rezultat stvarnog efektivnog smanjenja javnog duga.

Najgori način

Možda i najviše sporno u ovom slučaju jeste da je Vlada FBiH prihvatila način zaduženja koji ekonomisti smatraju jednim od najgorih, zajedno sa zaduženjem kod komercijalnih banaka. Ova zaduženja uglavnom se koriste za rješavanje kratkoročne likvidnosti.

Avaz.ba

Podijelite članak