AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Dana 05.03.2020. godine u prepunoj sali Doma kulture u Maglaju održana je politička tribina Stranke demokratske aktivnosti A-SDA. O aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te o misiji i programskim aktivnostim A-SDA stranke govorili su: Jasmin Emrić, zastupnik Parlamentarne skupštine BiH, dr.sc. Ramo Isak, predsjednik KO A-SDA ZDK i mr.sc. Nermin Ogrešević, predsjednik A-SDA BiH. 

Prisutni članovi i simpatizeri A-SDA stranke, te mnogobrojni građani, pažljivo su slušali izlaganja koja su se odnosila na aktuelno političko stanje u Bosni i Hercegovini, posebno sa aspekta nefunkcioniranja državne vlasti, neuspostavljanje federalne vlasti, migrantsku krizu, kao i na ostale probleme koji utiču na političku i ekonomsku stabilnost naše države, ali i na život običnog bosansko-hercegovačkog čovjeka.

Dr. Ramo Isak posebno se osvrnuo na funkcioniranje vlasti u ZDK i na uspješne rezultate koje su ostvarili kantonalni ministri iz Stranke demokratske aktivnosti. Ono što karakteriše njihov rad jeste transparentnost i javnost rada, privrženost poštivanju načela zakonitosti i ravnopravne zastupljenosti svih općina u korištenju kantonalnog budžeta. Posebno je naglasio ulogu A-SDA u blagovremenom i uspješnom formiranju vlasti u ZDK i njenom dosadašnjem stabilnom funkioniranju. Sve špekulacije koje se odnose na njeno prekomponiranje doprinose potencijalnom narušavanju uspostavljenih harmoničnih odnosa i destabilizaciji životnih uslova naših građana.

Predsjednik Nermin Ogrešević posebno je naglasio da A-SDA BiH nije stranka jednog lica, nego da u njoj preovladava demokratski duh, timski rad i odnos prema problemima. Ovih dana, kada je Stranka u Sarajevu obilježila jubilarnu godišnjicu svoga postojanja, objavljena je i Deklaracija o osudi napada na Ustav i institucije BiH, u kojoj su sadržani i principi o prevazilaženju blokade državnih institucija, i koja će biti daljnja vodilja za njen rad i djelovanje.

Zastupnik Jasmin Emrić u svom izlaganju osvrnuo se na trenutnu blokadu državnih institucija i na načine njihovog prevazilaženja.

Prisutni građani sa velikim interesovanjem i uz odobravanje su pratili izlaganja, što je potvrda ispravnosti misije i programskog djelovanja A-SDA, na čemu će Stranka i ubuduće istrajavati.