Zenički ginekolog Jamal Bader u bolnici naplaćivao i radio nemedicinske abortuse, novac uzimao sebi, lažirao podatke

JAMAL BADER
JAMAL BADER
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 16.01.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Jamal Badera zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 1. KZ F BiH I produženog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 17.01.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u  Zenici. U nastavku pročitajte detalje optužnice Tužilaštva ZDK.

Nakon provedene istrage, a na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13, 59/14) 1 , podižem optužnicu protiv, Jamal Bader, zvani „Đemo“, 1963. godište, sa prebivalištem u Zenici, neosuđivan, čto je:

1. Tačno neutvrđenog dana u period od 01.01.2016 do 31.12.2017. godine godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i neonatalogiju, Šef odsjeka za hitne ginekološke intervencije i prijem u službi za ženske bolesti perinatologiju i neonatalogiju i kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koja radna mjesta su propisana u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i u Pravilniku o radu broj … od 30.05.2017. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija) i kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se 1 U daljem tekstu ZKP FBiH. 2 odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015. godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i druge opreme kojima je služba zadužena, u članu 2. Ugovora o radu broj … od 28.03.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da, organizuje i objedinjava rad u odsjeku, rukovodi radom odsjeka i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršenje poslova odsjeka, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava kojima je odsjek zadužen, vrši obradu bolesnika, poslove oko pregleda laboratorijsko – dijagnostičkih i specifičnih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja dijagnoze, te liječenja bolesnika o čemu vodi urednu medicinsku dokumentaciju, u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 30.05.2017. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, 

a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. A. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P. A. koji nije evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je P. A. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus naplatio u iznosu od 200,00 KM direktno od pacijentice, 

sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 200,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 204,80 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica. 

2. Tačno neutvrđenog dana krajem 2016. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i neonatalogiju u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koja radna mjesta su propisana u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015. godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i druge opreme kojima je služba zadužena, pa je koristeći se svojim 4 ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. S. B. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, 

svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P.S. B. koji nije evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je P. S. B. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 350,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica, 

3. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija) i kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran 5 za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, , a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, 

a nakon što je izvršio pregled pacijentice S. I. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod S. I., a zatim sačinio Ginekološki specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno ab intractu ml I/II metrorrhgia uz krvarenje (pobliže opisano u tački 4.), iako je znao da se abortus radi iz nemedicinskih razloga, a sve kako bi opravdao korištenje opreme i prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te kao troškove navedenog zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih indikacija koje u cijelosti plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus – prekid trudnoće koji jeste evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, a zatim je navedeni abortus naplatio u iznosu od 340,00 KM direktno od pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj bolnici u Zenici, što je i htio, 

čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 340,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica, 4. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesto je propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim 6 fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički nalaz na prijemu broja zahtjeva …, broj slučaja … od 10.12.2020. godine na ime O.I. sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, unio neistinit podatak na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: ab intractu ml I/II metrorhagia, odnosno pobačaj u toku (abortus in tractu)-krvarenje i bolovi su jaki, a plod ili njegovi dijelovi već u kanalu maternice, iako je znao da pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s obzirom da je sama pacijentica lično saopštila da više ne može čekati i da želi prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga odnosno da prilikom pregleda nije rekla da ima ikakve simptome navedne u Nalazu, svjestan da je na taj način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i ovjerio pečatom, a što je i htio, 

5. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe, koja su propisana članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja 7 obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, 

a nakon što je izvršio pregled pacijentice K. E. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod K. E., a zatim sačinio Ginekološki specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno missed ab hbd 8,4 (pobliže opisano u tački 6.), iako je znao da se abortus radi iz nemedicinskih razloga, 

a sve kako bi opravdao korištenje opreme i prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te kako troškove navedenog zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih indikacija koje u cijelosti plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus – prekid trudnoće koji jeste evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, a zatim je navedeni abortus naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj bolnici u Zenici, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 350,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica, 

6. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički nalaz na prijemu broja zahtjeva ., broj slučaja … od 28.12.2020. godine na ime K. E., sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, 

unio neistinit podatak na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: missed ab hbd 8,4, odnosno zadržani pobačaj (abortus retenus, missed abortion-mrtvi plod i mrtve hranidbene stanice(trfoblast ostaju još neko vrijeme u maternici), obično se ustanovi izostanak normalnog porasta maternice, plod je ultrazvučno bez srčane akcije, bez plodne vode ili se počeo razlagati, iako je znao da pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s obzirom da je istoj prije operacije rekao da svima kaže da je plod zamro i da to ponovi svima ko je bude pitao, 

iako to nije istina svjestan da je na taj način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i ovjerio pečatom, a što je i htio, Čime je Jamal Bader pod tačkom 1, 2, 3. i 5. počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 9 59/14, 76/14, 46/16, 75/17) u vezi sa članom 55. KZ F BiH, pod tačkom 4. i 6. produženo krivično djelo „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH. U skladu sa članom 114. i 115. KZ F BiH, predlažem da se oduzme imovinska korist pribavljana krivičnim djelom i to novac u iznosu od 295,40 KM, te da se oštećenom Kantonalnoj bolnici Zenica nadoknadi šteta u iznosu od 944,60 KM. 

U skladu sa članom 76. KZ F BiH, predlažem da se izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja liječničke djelatnosti, i to ginekoloških poslova u trajanju od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.